Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

EFT bij Praktijk Ki

EFT gaat uit van het volgende: “Alle negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring in ons energiesysteem”. Dit betekent dat niet goed verwerkte emoties voelbaar blijven in het lichaam. Emoties die we als negatief ervaren, komen vaak voort uit onverwerkte emoties.